Skjold leir

Skjold leir har 8 skjermer inne i leir og 4 skjermer relatert til Skjold kino.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om skjermene.

40406833 / per@infospot.no