Heggelia leir

Heggelia leir har 5 skjermer i leir og 2 skjermer på Istidportalen i tillegg til info ut på kabel TV.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om skjermene.

40406833 / per@infospot.no